Troskę o czystość, porządek i piękno w naszym kościele powierzamy rodzinom według planu:

 

CZAS

RODZINA

2020

20 VII - 25 VII

Richert Łukasz

EGIERTOWO II

27 VII - 1 VIII

Las Leszek

3 VIII - 8 VIII

Stefańska Zuzanna

10 VIII - 14 VIII

Biełuś Piotr

17 VIII - 22 VIII

Kwidziński Radosław

24 VIII - 29 VIII

Bertling Krzysztof

31 VIII - 5 IX

Las Janusz

7 IX - 12 IX

Peplińska Elżbieta

14 IX - 19 IX

Hinca Andrzej

21 IX - 26 IX

Czaja Dawid

28 IX - 3 X

Petta Ewa

5 X - 10 X

Lisbarski Zbigniew

12 X - 17 X

Dymek Lesław

19 X - 24 X

Płotka Radosław

26 X - 31 X

Turzyński Jarosław

2 XI - 7 XI

PEPLIŃSKI

9 XI - 14 XI

Bielicki Seweryn

16 XI - 21 XI

Hejke Adam

23 XI - 28 XI

Łukowicz Adam

30 XI - 5 XII

Miłosz Mariusz

7 XII - 12 XII

Piepiórka Krzysztof

14 XII - 19 XII

Olszewski Andrzej

21 XII - 24 XII

Potrykus Daniel

24 XII DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA EGIERTOWO

2021

EGIERTOWO III

28 XII - 2 I

Gurska Wioletta

 

Wszelkie niemożliwości proszę zgłaszać w przedczasie!!!

Sprzątamy w sobotę od godz. 10.00,

cały tydzień dbamy o czystość, kwiaty i dekorację.

Przywozimy ze sobą sprzęt i środki

do sprzątania.