Troskę o czystość, porządek i piękno w naszym kościele powierzamy rodzinom według planu:

 

CZAS

RODZINA

2021

EGIERTOWO IV

30 VIII - 4 IX

Rodziewicz Tomasz

6 IX - 11 IX

Lihs Marcin

13 IX - 18 IX

Stromski Adam

20 IX - 25 IX

Widrowski Jerzy

27 IX - 2 X

Widrowska Karolina

4 X - 9 X

Słabolepszy Łukasz

EGIERTOWO V

11 X - 16 X

Velski Jerzy

18 X - 23 X

Ławicki Cezary

25 X - 30 X

Arendt Rafał

2 XI - 6 XI

Nowacki Dariusz

8 XI - 13 XI

Pobłocki Krzysztof

15 XI - 20 XI

Daleki Grzegorz

22 XI - 27 XI

Mielewczyk Wiesław

29 XI - 4 XII

Borkowski Janusz

6 XII - 11 XII

Lica Seweryn

13 XII - 18 XII

Leszkowski Mariusz

20 XII - 24 XII

Kreft Marek

24 XII DEKORACJA BOŻONARODZENIOWA KAMELA

27 XII - 31 XII

 

2022

3 I - 8 I

Węsierski Jerzy

10  I - 15 I

Szmejter Jan

17 I - 22 I

Hejke Mateusz

24 I - 29 I

Browarczyk Bartłomiej

24 I - 29 I

Bychowski Józef

31 I - 5 II

Sobczak Dawid

7 II - 12 II

Grandzicki Szymon

14 II - 19 II

Grandzicki Wiesław

21 II - 26 II

Konkol Rafał

28 II - 5 III

Jeżewski Bartosz

7 III - 12 III

Załęski Stanisław

14 III - 19 III

Szadach Józef

21 III - 26 III

Leman Artur

28 III - 2 IV

Singer Marcin

EGIERTOWO VI

4 IV - 9 IV

Bielicki Stanisław

11 IV - 16 IV

 

19 IV - 23 IV

 

25 IV - 30 IV

 
 

 

Wszelkie niemożliwości proszę zgłaszać w przedczasie!!!

Sprzątamy w sobotę od godz. 10.00,

cały tydzień dbamy o czystość, kwiaty i dekorację.

Przywozimy ze sobą sprzęt i środki

do sprzątania.